header

در راستای ارتقاء رضایتمندی شما مشتریان گرامی و افزایش کیفیت خدمات، سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان راه اندازی گردید.
شما می توانید پس از ثبت شکایت و دریافت کد پیگیری هشت رقمی، از مرا حل رسیدگی به شکایت خود مطلع گردید.
در صورتیکه تمایل به استفاده از این سامانه را ندارید می توانید از این لیـنک فرم شکایت را دانلود کرده و پس از پر کردن فرم، آن را به شماره نمابر شرکت ارسال نمایید.
اما حتی المقدور از این سامانه استفاده نمایید تا روند رسیگی به در خواست شما سریعتر انجام شود و شما نیز در جریان مراحل رسیدگی به شکایت خود قرار گیرید.